Różnice między zawodem coacha i trenera.

 Wiele osób zakłada, że zawód trenera jest  równoznaczny z zawodem coacha. Takie  błędne rozumowanie wynika z faktu, że  słowo coach z języka angielskiego w  dosłownym tłumaczeniu oznacza trenera.

Tymczasem okazuje się, że są to dwa różne zajęcia.

Trener, a coach

Trenerem można nazwać osobę przeprowadzającą szkolenie. Jego podstawowe zadanie polega na przekazaniu określonej wiedzy oraz ćwiczenie i doskonalenie pewnych umiejętności i zachowań uczestników szkolenia. Trener, zatem nauczy nas skutecznych form negocjacji, przeprowadzania rozmowy sprzedażowej czy efektywnego zarządzania czasem.

Rolą coacha jest natomiast motywowanie do osiągnięcia wyznaczonych celów, pomoc w ich wyznaczaniu oraz dostarczenie narzędzi przydatnych do ich realizacji. Coach dąży do naszego rozwoju, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Pomaga określić nasze priorytety, wyznaczyć cele i zadania oraz zidentyfikować problemy, które uniemożliwiają nasz sukces. Dzięki niemu możemy odkryć nasz potencjał i odkryć w sobie swoje mocne strony.

Podstawowe różnice między coachem a trenerem

Zarówno samo słowo coach, jak i zawód coacha ma swoje początki w kulturze amerykańskiej, a dokładnie w świecie sportu. Dla przykładu coach drużyny piłkarskiej ma za zadanie nie tylko szkolić swój zespół pod względem sportowym, ale również motywować drużynę i doprowadzać ją do zwycięstwa. Jednak już w połowie lat dziewięćdziesiątych w USA termin ten zyskał szersze znaczenie i został przeniesiony na sferę rozwoju oraz samodoskonalenia.

Nowy zawód coacha może oczywiście obejmować również funkcję trenera. Coach przekazujący wiedzę, szkolący, dający pewne wskazówki i rady zapewne nikogo nie zdziwi. Jednak to klient powinien zadecydować, czy życzy sobie, aby coach pełnił dwie role jednocześnie. Niektórzy oczekują, bowiem od coacha wyłącznie pomocy w rozwijaniu własnego potencjału i szukaniu swoich odpowiedzi i rozwiązań. W tej sytuacji dawania rad, czy wydawanie poleceń, czyli wchodzenie bardziej w rolę trenera może budzić irytację i niezadowolenie.

Pamiętajmy o tym, że pojęcie trener w dalszym ciągu funkcjonuje w sporcie. Trener drużyn sportowych znaczy zaś zupełnie coś innego, niż trener w rozwoju osobistym i zawodowym.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *